Thẻ

, ,

đây là chiếc bánh đầu tiên mình trang trí , chỉ là trang trí vì lúc đó mình chưa có máy đánh trứng

trang trí bằng cách bắt đui sao nhiều cánh loại nhỏ nhất ( càng nhỏ càng đẹp) mình nghĩ cách trang trí này đơn giản nhất cho những bạn muốn trang trí bánh kem mà chưa chà láng tốt